Op deze site vindt u informatie over:

Professioneel communiceren

Taal- en communicatiegids

C. Jansen, M. Steehouder & M. Gijsen (Red.). Professioneel communiceren: Taal- en communicatiegids. Tweede, herziene druk. Groningen/Houten: Martinus Nijhoff. ISBN: 90-01-60010-7.


Suggesties voor verbeteringen en aanvullingen van deze site, maar ook voor het boek zelf zijn van harte welkom. U kunt reageren op het gebruikersforum van Professioneel communiceren, of rechtstreeks een bericht aan de redactie sturen.


Als u hier klikt, hoort u een geluidsfragment met een korte omschrijving van de inhoud van dit boek. Het fragment komt van www.managementboek.nl